İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/02)

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından koordine edilen kalite güvencesi sistemi çalışmaları kapsamında, üniversitemiz 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları devam etmektedir.

 

Bu bağlamda, hazırlık faaliyetleri devam eden 2020 yılı KİDR'in niteliğini güvence altına almak amacıyla; 

  • Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanma aşamasında olan 2020 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) neticesinde, siz kalite komisyonu üyelerimiz tarafından birimler için hazırlanacak Birim Geri Bildirim Raporu (BGBR) hakkında bilgilendirme yapılması,
  • Üniversitemiz kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan Küçükkılınç'ın 23 Şubat 2021 Salı günü saat 14.00-16.00 arasında katılacağı YÖKAK 2021 yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve KİDR Bilgilendirme Webinarı detaylarının aktarılması,
  • Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik TS EN ISO 9001:2015 KYS Temel ve İç Tetkik Eğitimi düzenlenmesi,
  • Kalite sistemleri faaliyetlerine ilişkin kalite komisyonu çalışma gruplarının destek alabileceği Kalite Sistemleri Yönetimi Çalışma Ekipleri kurulması,
  • Üniversitemiz uygulama ve araştırma merkezlerinin mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak merkezler bünyesinde danışma kurullarının oluşturulması,

gündem maddeleri ile 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14.00'de online olarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse'nin de katılımı ile Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/02) düzenlenecektir.

İlgili Resimler

Menüyü Kapat