İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İKÇÜ Kalite Güvence Sistemi YÖKAK Tarafından Değerlendirildi

Kurumsal İzleme Programı kapsamında, Araştırma Üniversitesi olmayı hedefleyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ), iç kalite güvencesine yönelik hayata geçirdiği uygulamalar, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) tarafından görevlendirilen İzleme Takımı aracılığıyla değerlendirmeye tabi tutuldu.

2016 yılında yapılan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) ile geribildirim olarak belirtilen üniversitenin gelişmeye açık yönlerine yönelik atılan adımların çevrimiçi toplantı ile ele alındığı oturumlarda, iç ve dış paydaşların yanı sıra Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Dr. M. İrfan Karadede, Prof. Dr. Adnan Kaya ve Genel Sekreter Nuretdin Memur da yer aldı.

Aynı zamanda İKÇÜ Kalite Komisyonu Başkanı da olan Rektör Köse'nin izleme takımıyla yaptığı görüşmeyle başlayan Kurumsal İzleme Programı, dokuz oturumda yapıldı. Toplantı sonrası konuşan Rektör Köse, kalite odaklı bir anlayış ile açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetsel yapının kurulmasında iç denetim faaliyetlerinin yanında, dış değerlendirme süreçlerinin ve bu değerlendirmelere ait geri bildirimlerin de çok önemli olduğunu söyledi. İKÇÜ olarak 2021 yılında, Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil olmayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Köse "Biz uzunca bir süredir Araştırma Üniversitesi olma yönünde adımları hayata geçiriyoruz. Bu anlamda, 2016 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olmuştuk. O değerlendirme programında altı çizilen geribildirimler, tarafımıza gelişmeye açık yönler olarak ifade edilmiştir. Belli alanlarda eksik bulunan yönlerimizi geliştirmeye dönük mesafeleri kat ettik. Akademik personel sayımızdan uzmanlaşmamız gereken adımlara kadar geniş bir çerçevede önemli gelişmeleri başardık. Kurum kültürü, kurumsal iletişim ve kurumsallaşma konularında takım arkadaşlarımızla önemli çalışmalara imza attık. Geçen süre zarfında yapılan tüm iş ve işlemlerin kriterlere bağlanması yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Takımlarla, çalışma gruplarıyla süreçleri yönetmeye yönelik bir yönetsel yapıyı oluşturmaya çabalıyoruz. Öğrenci odaklı bir bakış açısını tüm kuruma hâkim kıldık. 2020- 2024 dönemi stratejik planımızı tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırladık. Bu planımızda da 2014-2018 dönemi stratejik planında olduğu gibi Araştırma Üniversitesi olma hedefini öncelik olarak belirledik. İlk dönem planımızda temalar halinde belirtilen Araştırma Üniversitesi hedefine erişmek yönünde güçlü motivasyonumuzu ortaya koymuştuk. 2020-2024 dönemi stratejik planında; akredite program sayısının artırılması, bilimsel araştırma projelerinin artırılması, ileri araştırma uygulamalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gibi konulara özel olarak yoğunlaştık. Üniversitemiz vizyonu ile uyumlu şekilde "araştırma odaklı üniversite" olma hedefimiz, misyon farklılaşması odaklı stratejik yönelimi destekleyecek şekilde tasavvur edilmiştir. Bugün de Odaklanma Stratejisi Modeli bağlamında attığımız adımlarımız YÖKAK tarafından değerlendirildi. Verimli bir izleme programını geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta üniversitemizi değerlendiren YÖKAK İzleme Takımı Başkanı Sayın Prof. Dr. Belma Akşit olmak üzere takım üyeleri Prof. Dr. Ayşegül Aşkın ve Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu hocalarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Uzunca bir süredir Araştırma Üniversitesi olmak yönünde çabalara destek veren tüm İKÇÜ ailesine, dış paydaşlarımıza ve kalite komisyonu üyeleri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teşekkür ediyorum" dedi.. 

İlgili Resimler


Menüyü Kapat