İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Bağımlılıkla Topyekûn Mücadele Şart

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Çiğli Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Farklı Bir Yol Farkında Ol” temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı.

 

Çevrimiçi platformlar üzerinden düzenlenen ve çok sayıda kurumdan katılımcının ve akademisyenlerin yer aldığı çalıştayın açılış konuşmalarını Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse yaptı. Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, madde bağımlılığın önemli bir sorun olduğunu ve giderek yaygınlaştığı söyledi. Kaymakam Çıtak: “Çiğli Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin, ülkemizin en önemli sorunlarının başında gelen bağımlılıkla mücadele konusunu ele almak ve çözüm yolları üretmek amacıyla düzenledikleri bu çalıştay için ilgili kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bu sorunların ortak bir şekilde tartışılması çok önemli. Konuya duyarlılık göstermek yarınlarımız için umut ve mutluluk verici. Ülkemiz, stratejik konumu itibarıyla uyuşturucu ticaretinin güzergahları üzerinde bulunuyor. Bu duruma yaşanan göç hareketliliği de eklenince maalesef aile yapılarında bozulma ve uyuşturucuya yönelme oranında bir artış olduğu gözleniyor. Sonuçların yararlı olmasını diliyor başta Sayın Belediye Başkanımız ve değerli Rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Bağımlılık, çağımızın en önemli sorunu”

Açılışta konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye olarak geleneksel işlerinin yanında bağımlılık gibi toplumsal sorunlarla yakından ilgilendiklerini ve ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Başkan Gümrükçü: “Bu çalıştay ile bugün ve gelecek için önemli bir sosyal sorunu ele almış oluyoruz. Öncelikle ailelerimiz ve toplumumuz için çok önemli olan bağımlılıkla mücadele konusunda bizlerle birlikte hareket eden Çiğli Kaymakamlığımıza, Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Madde bağımlılığı, çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Tüm dünyada olduğu gibi bağımlılık yapan maddeler, ülkemizde ve kentimizde kolay ulaşılabilir bir durumda. Madde kullanımındaki bu artışın, aile içinde ve toplumsal alanda sorunları ve suç oranlarını ciddi oranda arttırdığını görüyoruz. Emperyalizmin, suç ve terör örgütlerinin çok önemli maddi gelir elde ettiği madde bağımlılığı geleceğimizi olumsuz etkilemektedir. Çiğli Belediyesi olarak, bilimi rehber alarak madde bağımlılığıyla mücadele konusunda öncü bir rol oynama arzusundayız. Yol, park ve alt yapı hizmetleri kadar önemli olan bu konuda da hem devletimize hem milletimize fayda sağlamak için imkânlarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

“Mücadele aile boyutunda da ele alınmalı”

Bağımlılıkla mücadelenin çok disiplinli ve çok paydaşlı planlama ve uygulamalarla başarıya erişebileceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, maddeye başlama yaşının giderek düştüğünü ve bunun endişe verici olduğunu söyledi. Rektör Köse “Bireylerin iradelerinin dışında tekrarlanan davranışları genel bir çerçeveden tanımlayan bağımlılık, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ mantığı ile başlayan bir süreç olarak tanımlanıyor. Sadece denemek için başlanan bazı maddelerin uzun vadede bireysel, toplumsal ve küresel bağlamda önemli sorunların ana nedeni olduğunu görüyoruz. Ülkemizde ve İzmir’de madde kullanımının arttığı düşünüldüğünde bu türden ortak çalışmaların ne denli önemli olduğu açık biçimde görünüyor.  Türkiye’de ve dünyada hızla artan tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, topyekûn bir mücadeleye olan gerekliliği de gösteriyor. Maddeye başlama yaşlarının düşmüş olması da gelecek nesiller için çok disiplin ve çok paydaşlı işbirliklerinin hayati düzeyde önemli olduğunu ortaya koyuyor. Aile başta olmak toplumsal kurum ve değerleri tahrip eden, toplumun temeline dinamit koyan ve sosyal felaketleri oluşturmakta işlevsel olan madde kullanımını engellemek elbette politikalara yol göstermekle ve farkındalık oluşturacak girişimlerle olasıdır. Bu çerçevede küçük yaş grupları başta olmak üzere toplumsal katmanlara ayrıntılı, nitelikli ve sürekliliği olan çalışmalara ihtiyaç olduğu görülüyor. Diğer taraftan bu mücadelede ailenin mücadele içine alınmasının gerektiğine de inanıyorum. Bağımlılık konusu, bütüncül ele alınması gereken ve çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bir kontrolü kaybetme durumudur.  Mücadele politikalarında bireyi madde bağımlılığına götüren sürecin detaylı analizine ihtiyaç olduğu açıktır. Bu noktada tekrar aile vurgusunu yapmak isterim. Zira aile içerisindeki sağlıksız ilişkiler ve giderek teknoloji aracılı olarak artan iletişim eksiklikleri, bireyselliği daha öne çıkarmış, çocuklar ve gençlerin bu maddelerle tanışma imkânları artmış, mücadele ise bu çerçevede zorlaşmıştır. Ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımlarının gözden geçirilmesine, anlamasına ve atılacak adımların sürekliliğine yönelik önerilerin bu çalıştayda da konuşulacağına inanıyorum. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bireyin madde bağımlılığına giden süreç, ilk kez denemek amaçlı almakla başlıyor. Maddeyle ilk tanışmakla başlayan ve bireyin denetiminin diğerlerine geçmesi ile devam eden süreç, akran ve arkadaş denetimi, farkındalığı artırıcı medya kullanımı ve elbette akademik yaklaşımlarla sonlandırılabilir. Arkadaş çevresi ve ailevi sorunlar gibi nedenlerin devre dışı bırakılması, ebeveyn denetimi yanında başta eğitim kurumlarında konuyla mücadele bilincinin küçük yaşlarda aşılanması ilk akla gelen önlemler gibi görünmektedir. Aynı şekilde gençlerin toplumsal sorumluluk almalarının teşvik edilmesinin, reel etkinliklerle sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasının ve kurumlar arası işbirlikleriyle alınacak diğer önlemlerin birlikte, kararlılıkla ve süreklilik anlayışı içinde yürütülmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bağımlılıkla topyekûn mücadelenin önemli bir örneği olarak bu çalıştayın önemli sonuçlarının olacağı kanaatindeyim. Birlikte mücadeleye katkı veren Sayın Utku Gümrükçü Başkan başta olmak üzere Çiğli Belediyemize, tüm toplumsal konularda olduğu gibi bu konuda da elin taşın altına koymakta hiç tereddüt etmeyen hocalarımıza, tüm katılımcılara teşekkür ederim. Emeği geçenlere gönülden şükranlarımı sunar, çalıştayın hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından birinci gün programı kapsamında; Bağımlılığı Tanıyor muyuz?, Bağımlılık Neden midir? Sonuç mudur? ve Bağımlılık Önlenebilir mi? konuları Uzm. Psikolog Kinyas Tekin, Uzm. Psikolog Ece Kutsal ve İyileşme Danışmanı Mert Kamçı tarafından ele alındı.   

İlgili Resimler


Menüyü Kapat