İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Eğitim-Öğretim Politikamız

EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) eğitim-öğretim politikası, öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, eğitimin akademik ve sosyal aktiviteler ile desteklendiği, sosyal sorumluluk projelerine katılımın teşvik edilerek profesyonel ve sosyal anlamda gelişime olanak sağlayan bir yapıdadır. Araştırma Üniversitesi olma hedefiyle faaliyetlerini yürüten İKÇÜ, araştırma becerisi ve kalitesinin yükseltilmesinin eğitim-öğretimin niteliğini artıracağının bilincindedir. 

İKÇÜ, öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki etkileşimin önemli olduğunun farkındadır. Bununla birlikte, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla teorik bilginin yanında uygulamalı eğitime de önem vermekte; deneyim kazanabilmek için toplum, iş dünyası ve sanayi ile iş birliklerini desteklemektedir. Disiplinlerarası çalışmalar, bitirme projeleri, seminerler gibi faaliyetlerle öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştırma odaklı problemleri tanımalarını ve çözmelerini sağlayan düzenlemeleri teşvik etmektedir.

İKÇÜ’de programların tasarımı, öğretim amaçlarına ve çıktılarına uygun olarak yapılmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun kaynakların ve altyapının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını sağlamaktadır.

Öğretim programlarının izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi, paydaşların aktif katılımı, ulusal ve uluslararası ölçütler dikkate alınarak düzenlenmektedir. Eğitim-öğretime ait süreçler Planlama-Uygulama-Kontrol Etme-Önlem Alma (PUKÖ) döngüsüne uygun olarak yönetilir.

İKÇÜ eğitim-öğretim felsefesinin ana unsurları;

  • Öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
  • Mesleki ve akademik yetkinlikleri ve yeterlilikleri yüksek bireyler yetiştirme anlayışı,
  • Öğretim programlarının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Programların tasarımının, öğretim programlarının amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olması,
  • Öğrenme kaynaklarının yeterli ve erişilebilir olması; kullanılmasının teşvik edilmesi

şeklinde özetlenmektedir.

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Politikasına ulaşmak için tıklayınız..

Menüyü Kapat