İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İKÇÜ Hakkında :::

Uluslararasılaşma Politikamız

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKAMIZ;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ); Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve Yükseköğretim Kurulunun temel politika belgelerinde belirtilen uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında üniversitelere düşen görev ve sorumlulukların bilincindedir. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet şeklinde belirlenen temel fonksiyonlarını etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmeye çalışırken uluslararasılaşma çalışmalarını da aynı hassasiyetle sürdürmektedir.

İKÇÜ, uluslararasılaşma çalışmalarını eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kültür-sanat olmak üzere üç temel kapsamda sürdürmektedir. Farklı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretim elemanlarının katkılarıyla, bilimsel ve kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin buluştuğu bir kampüs oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Türk Yükseköğretim Mevzuatına ve Bologna Sürecine göre hazırlanan ve değişen şartlara ve beliren yeni ihtiyaçlara göre sürekli güncellenen eğitim-öğretim programları, sadece ülkemizin değil, aynı zamanda uluslararası beklentileri karşılayacak donanımda öğrenciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Lisans ve lisansüstü düzeyde uluslararası kriterler dikkate alınarak geliştirilmiş olan eğitim altyapısı ve anlayışıyla, uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilir hale gelen İKÇÜ, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile sahip olduğu misafir öğrencilere Türkçe öğretimi imkânlarıyla da öne çıkmaktadır.

İKÇÜ, akademik personelinin uluslararası nitelikli yayın sayısının ve uluslararası iş birlikleriyle yürütülen araştırma ve geliştirme proje faaliyetlerinin arttırılmasını önemsemekte; yaygınlaştırılması için teşvik etmekte, sadece ülkemize değil aynı zamanda uluslararası bilim camiasına da katkı sağlamak özendirilmektedir.

Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleriyle uluslararası alanda görünürlüğünü arttıran İKÇÜ, çeşitli kuruluşlarca yapılan dünya üniversiteleri değerlendirmelerinde üst sıralarda yer almayı hedeflemektedir.

Araştırma-geliştirme kapsamındaki uluslararasılaşma hedeflerimiz:

 • Uluslararası destekli proje sayısını arttırmak
 • Uluslararası ikili işbirliklerini arttırmak
 • Farklı ülkelerden araştırmacılarla yürütülen projeleri/araştırmaları arttırmak
 • Öğretim elemanlarımızın uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan makale sayısını arttırmak

Eğitim-öğretim kapsamındaki uluslararasılaşma hedeflerimiz:

 • Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak (Üniversitemiz stratejik planında belirtilen performans göstergelerine uygun şekilde)
 • Uluslararası öğretim elemanı/araştırmacı sayısını arttırmak (post-doc, sabbatical)
 • Uluslararası ortak eğitim-öğretim programlarını arttırmak
 • Yabancı dilde eğitim verilen programları arttırmak
 • Ders programlarında yabancı dilde ders sayısını arttırmak
 • Öğretim elemanlarımızın yabancı dilde eğitim verme yeterliliklerini arttırmak
 • Değişim programları kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısını arttırmak
 • Değişim programları kapsamında gelen-giden öğrenci sayısını arttırmak
 • Uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen program sayısını arttırmak

İKÇÜ uluslararasılaşma çalışmaları, 2020-2024 dönemi Stratejik Planına uygun şekilde sürdürülmektedir.

Üniversitemiz Uluslararasılaşma Politikasına ulaşmak için tıklayınız..

Menüyü Kapat