İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Çift Anadal

Çift anadal programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. Çift Anadal Programlarına başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenci ilan edilen ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir ve en fazla iki tercih yapabilir.
 • Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Başvuruda bulunan öğrencinin anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’lik dilimde bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.
 • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Üniversitemiz Senatosunun açılmasını onayladığı Çift Anadal Programları aşağıdaki gibidir:

 • İktisat Bölümü / İktisat Bölümü Çift Anadal Programı
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Çift Anadal Programı
 • Harita Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Bölümü İçin İnşaat Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü / Harita Mühendisliği Bölümü İçin İnşaat Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Bölümü İçin İnşaat Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü İçin İnşaat Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • Makine Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Bölümü İçin Makina Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • Makine Mühendisliği Bölümü / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü İçin Makina Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • Makine Mühendisliği Bölümü / Mekatronik Mühendisliği Bölümü İçin Makina Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü / Makina Mühendisliği Bölümü İçin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü / Makina Mühendisliği Bölümü İçin Mekatronik Mühendisliği Çift Anadal Programı
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Çift Anadal Programı
 • Turizm Rehberliği Bölümü / Turizm Rehberliği Çift Anadal Programı
 • Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Çift Anadal Programı
Menüyü Kapat