İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yandal

Yandal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır. İKÇÜ Yandal Programına İlişkin Yönergeye göre başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenci ilan edilen yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir ve en fazla 2 tercih yapabilir.
  • Yandal programına başvuran öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar lisans programında aldığı tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış ve anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Halihazırda Üniversitemiz Senatosunun açılmasını onayladığı Çift Anadal Programları aşağıdaki gibidir:

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yandal Programı
  • Turizm Rehberliği Bölümü Yandal Programı
  • Turizm İşletmeciliği Bölümü Yandal Programı

İktisat Bölümü Yandal Programı

Menüyü Kapat