İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Rektör Yardımcıları

 

Prof. Dr. Turan GÖKÇE

03. 02. 1965’te Sivas’ta doğdu. İlkokulu Oymadere İlkokulunda, ortaöğrenimini Sivas Atatürk Lisesinde tamamladı. 1982 yılında girmiş olduğu Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında 1986 yılında başlamış olduğu Yüksek Lisansını 1988 yılında tamamladı. Aynı enstitüde ve anabilim dalında 1989’da başladığı Doktora programından 1994 yılında mezun oldu.

 

1986 yılından itibaren Ege Üniversitesi’nde Okutman kadrosunda görev yapan Gökçe, 1995 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2002’de Doçent, 2009’da Profesör unvanını almış olan Gökçe, 2013 yılına kadar aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998-2013 yılları arasında Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 01 Şubat 2013 tarihinde, kadrosu Ege Üniversitesinde kalmak kaydıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığına atandı. 29 Ocak 2015 tarihinde aynı fakültenin Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesör kadrosuna atanan Gökçe, aynı tarihte İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

 

Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanında uzmanlaşmış olan Gökçe, genel olarak Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi, özelde ise hukuk, yer adları, nüfus ve yerleşme konuları üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Osmanlı arşiv kaynakları ve saha araştırmalarına dayalı çalışmalarını daha çok Batı Anadolu, Kıbrıs ve Balkanlar üzerinde gerçekleştirmiş olan Gökçe, kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri şeklinde çok sayıda yayın yapmıştır. Prof. Dr. Turan Gökçe evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Detaylı Özgeçmiş : Görüntülemek için tıklayınız...

 

 

 

 

 


 

 

Prof. Dr. Adnan KAYA

1973 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1994 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında 1999 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. 2006 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora çalışmalarını tamamladı.

2006  yılında  Süleyman Demirel  Üniversitesi  Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Mühendisliği Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2010 yılında Doçent unvanını kazanan Kaya, 2015 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Mühendisliği Anabilim Dalında Profesör Kadrosuna atanmıştır.  Post-Doktora çalışmasını ise 2012-2013 yılları arasında Amerika da, Kentucky Üniversitesinde yapmıştır.

 

Farklı dergilerde ulusal ve uluslararası makaleler ve bu makalelere atıfları olan Dr. KAYA,  EMI/EMC uygulamaları, Haberleşme sistemleri ve uygulamaları, RF sinyal üretim teknikleri,  RF ve Anten sistemlerinde yeni teknolojiler, Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme sistemleri, Mikrodalga sistem teknolojileri v.b. konularda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Bu araştırma konularında yayınlanan makaleleri, kongrelerde tebliğleri bulunan Prof.Dr. Kaya; Mikrodalga Sistem teknolojilerine yönelik birçok faaliyette bulunmuştur. Akademik hayatı boyunca Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Üniversite, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerini yürütmüştür.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

Menüyü Kapat